(BĐT) - Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn trong tình hình mới, ngày 1/3/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Ban QLDA giao thông, nông nghiệp Bắc Giang) chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.
Ban QLDA giao thông, nông nghiệp Bắc Giang: Phát huy tốt vai trò quản lý đầu tư phát triển

Theo đó, Ban nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm phát huy tối đa vai trò quản lý đầu tư phát triển trên địa bàn Tỉnh.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, ngay sau khi được thành lập, Ban QLDA giao thông, nông nghiệp Bắc Giang dốc toàn lực triển khai nhằm đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn Tỉnh mà Ban được giao làm chủ đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2021, đảm bảo kế hoạch triển khai khởi công một số dự án giao thông động lực, có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các khu vực như: đường nối từ Quốc lộ 37 - Quốc lộ 17 - Đường tỉnh 292 (đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang); đường và cầu Hà Bắc 2, nối tuyến nhánh 2 đường Vành đai IV với Khu công nghiệp Yên Phong và Quốc lộ 18, tỉnh Bắc Ninh; đường và cầu kết nối huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ Quốc lộ 37 đến cầu Hòa Sơn); đường nối Quốc lộ 37 - Quốc lộ 17 - Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên… Đồng thời, khởi công sửa chữa, nâng cấp một số công trình thủy lợi như: Trạm bơm Hữu Nghi; Trạm bơm Thanh Cảm; Hệ thống kênh tiêu thoát nước Khu công nghiệp Đình Trám…

Đối với những dự án, công trình đã và đang được triển khai thực hiện cũng ghi nhận không ít dự án cán đích trước kế hoạch cam kết. Điển hình là Dự án Đầu tư xây dựng cầu Chũ trên Đường tỉnh 289 kéo dài, huyện Lục Ngạn; Dự án Thảm mặt đường bê tông và xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km0+295.55 - Km8+500 (từ siêu thị BigC đi thị trấn Tân Dân), Đường tỉnh 293…

Về công tác lựa chọn nhà thầu, Ban QLDA giao thông, nông nghiệp Bắc Giang luôn tuân thủ chặt chẽ, song không kém phần linh hoạt trong việc vận dụng các quy định pháp luật vào khâu xây dựng hồ sơ mời thầu, đánh giá nhà thầu. Đến nay, những nhà thầu được lựa chọn trúng thầu đảm bảo năng lực, kinh nghiệm đưa các công trình về đích đúng tiến độ, chất lượng. Ngoài ra, Ban cũng nghiêm túc trong việc triển khai áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng đối với công tác quản lý đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Ban luôn nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ phải hoàn thành và nỗ lực khẳng định, phát huy tầm quan trọng ấy. Theo đó, không ngừng chú trọng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức. Song song với đó là phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương để triển khai xây dựng kế hoạch cho từng dự án; kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ. Từ đó góp phần mang đến sự chuyển biến mạnh mẽ về phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, tạo nền tảng vững chắc để Bắc Giang tiếp tục vươn xa.