Ban hành thông tư lập HSMT xây lắp tuân thủ các hiệp định thương mại

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA).
Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT quy định bên mời thầu không đưa ra yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia như là tiêu chí để loại nhà thầu. Ảnh: Tiên Giang
Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT quy định bên mời thầu không đưa ra yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia như là tiêu chí để loại nhà thầu. Ảnh: Tiên Giang

Thông tư quy định chi tiết về lập HSMT xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể, bên mời thầu (BMT) đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. HSMT phải bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu (HSDT). Trường hợp BMT đăng tải HSMT không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không rõ ràng, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc chuẩn bị HSDT thì HSMT không hợp lệ; BMT phải sửa đổi, bổ sung HSMT cho phù hợp và đăng tải lại HSMT.

BMT không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng; không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng ký kết thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với cơ quan mua sắm của một quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh thổ đó như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2022.

Chuyên đề