(BĐT) - Từ ngày 1/4/2018, Thông tư số 06/2018/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển (SSAS) của Bộ Giao thông vận tải sẽ có hiệu lực thi hành.

SSAS là hệ thống báo động an ninh tàu biển được trang bị cho các tàu theo quy định của Bộ luật quốc tế về An ninh tàu và Bến cảng. Theo đó, hệ thống SSAS được yêu cầu trang bị cho các tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến quốc tế và tàu biển nước ngoài hoạt động tại vùng nội thủy, lãnh hải của Việt Nam.

Theo đó, khi có nguy hiểm về an ninh, thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm được ủy quyền chỉ cần nhấn nút báo động, một bản tin báo động sẽ tự động gửi về Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải. Khi nhận được bản tin báo động, bằng các nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng, nhân viên trực ban sẽ tiến hành phân loại bản tin báo động an ninh và xử lý nhanh chóng các hành động gây mất an ninh cho tàu biển.