Ban hành cơ chế, chính sách về y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ra đời nhằm kịp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 - ảnh minh họa internet
Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ra đời nhằm kịp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 - ảnh minh họa internet

Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ra đời nhằm kịp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai Nghị quyết số 32/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội năm 2022.

Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 là cơ sở pháp lý nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong thời gian tới khi thống nhất chủ trương chuyển hướng phòng, chống dịch sang phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phòng ngừa chủ động từ sớm, từ xa.

Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 gồm 9 điều, trong đó có các quy định cụ thể về điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19; kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh Covid-19; khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh Covid-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh Covid-19.

Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 cũng quy định cụ thể về việc quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bối cảnh dịch Covid-19; bình ổn giá trang thiết bị y tế; chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm Covid-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/12/2021.

Chuyên đề