(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất ở Dự án Xây dựng Khu nhà ở phía Tây thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (giai đoạn 2).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tổng diện tích khu đất là 98.359,6 m2; trong đó, diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất ở là 34.447,5 m2, diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất là 46.980,l m2, thuê đất trả tiền hàng năm là 16.932 m2.

Diện tích đất ở xác định giá đất cụ thể là 34.525,5 m2 (285 lô). Giá trị khu đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất ở Dự án là 225,784 tỷ đồng. Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa quy về hiện tại của Dự án là 49,768 tỷ đồng.