(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cứng hóa kênh tiêu Bắc Trạm bơm Phấn Động, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư (dự kiến) là 79,911 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được đầu tư nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, tránh ngập úng cho khoảng 1.217 ha diện tích đất tự nhiên của huyện Yên Phong và khu công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng. Theo đó, Dự án được đầu tư cứng hóa tuyến kênh Bắc Trạm bơm Phấn Động; cứng hóa bờ kênh phục vụ khai thác, quản lý, vận hành công trình kết hợp giao thông nội đồng với chiều dài khoảng 3.200 m. Dự án được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách Tỉnh (nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025) và các nguồn vốn khác (nếu có). Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2023.