(BĐT) - UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng Khu liên hợp thể dục - thể thao tỉnh Bạc Liêu. Khu liên hợp thể dục - thể thao tỉnh Bạc Liêu dự kiến xây dựng tại Phường 2, TP. Bạc Liêu, với tổng diện tích xây dựng hơn 26.000 m2, tổng mức đầu tư 370,454 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch gồm 21 gói thầu, trong đó Gói thầu số 09 Toàn bộ phần xây dựng thuộc dự án đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng, dự kiến mở thầu ngày 12/8/2021. Các gói thầu còn lại sẽ được hoàn tất trong quý III/2021.