(BĐT) - Ngày 10/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (Sở TN&MT Bạc Liêu) công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 1 Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn công suất 150 tấn/ngày.đêm.  
Gói thầu số 1 yêu cầu công nghệ phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành về xử lý chất thải rắn ở thể khí, thể lỏng và thể rắn

Gói thầu số 1 yêu cầu công nghệ phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành về xử lý chất thải rắn ở thể khí, thể lỏng và thể rắn

Theo đó, Công ty TNHH Sa Mạc Xanh đã trúng thầu gói thầu này với giá 22.447.500.000 VND. KQLCNT này được phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-STNMT ngày 31/5/2019 của Sở TN&MT Bạc Liêu.

Gói thầu số 1 nêu trên là gói thầu lớn nhất của Dự án Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt, dự án nêu trên có dự toán được phê duyệt là 24.162.270.000 đồng, gồm 3 gói thầu, trong đó Gói thầu số 1 có giá  trị lớn nhất, trị giá 24,09 tỷ đồng.

Theo thông báo mời thầu, Gói thầu số 1 có thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 22/4/2019 đến ngày 13/5/2019. Thông tin do Bên mời thầu (BMT) - Sở TN&MT Bạc Liêu cung cấp cho thấy, gói thầu này yêu cầu: “Công nghệ phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành về xử lý chất thải rắn ở thể khí, thể lỏng và thể rắn. Quy mô nhà máy phải đủ công suất đáp ứng khối lượng rác cam kết theo Hợp đồng dịch vụ”. Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 600 tháng, với giá trị bảo đảm dự thầu là 250 triệu đồng.

Ngày 31/5/2019, tại Lễ khởi công Nhà máy Xử lý rác tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công xử lý rác thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, với yêu cầu khắt khe là phải đầu tư nhà máy với công nghệ xử lý chất thải hiện đại, quy mô xử lý 150 tấn rác/ngày đêm; quá trình xử lý phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chí về khí thải, nước thải phát sinh theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Qua quá trình đánh giá, lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch, đến nay, UBND tỉnh Bạc Liêu đã lựa chọn được Công ty TNHH Sa Mạc Xanh là đơn thị trúng thầu xây dựng, vận hành Nhà máy Xử lý rác thải tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời Báo Đấu thầu, đại diện Sở TN&MT Bạc Liêu khẳng định: “Sự kiện khởi công Dự án Nhà máy xử lý rác tỉnh Bạc Liêu ngày 31/5/2019 cũng chính là đánh dấu việc triển khai Gói thầu số 1”.