(BĐT) - Theo báo cáo The Wealth Report 2018 của hãng tư vấn bất động sản Knight Frank, GDP của một số thành phố trên thế giới thâm chí sẽ còn lớn hơn cả một quốc gia. Trong đó, thành phố giàu có nhất vào năm 2022 sẽ có GDP đạt 1.800 tỷ USD.
Bắc Kinh, Dallas và Chicago sẽ nằm trong top 10 thành phố giàu nhất vào năm 2022

Dưới đây là 10 thành phố được dự báo sẽ giàu có nhất trong vòng 4 năm tới, theo Knight Frank

Bắc Kinh, Dallas và Chicago sẽ nằm trong top 10 thành phố giàu nhất vào năm 2022 ảnh 1

10. Bắc Kinh, Trung Quốc - Dự báo GDP năm 2022: 570 tỷ USD

Bắc Kinh, Dallas và Chicago sẽ nằm trong top 10 thành phố giàu nhất vào năm 2022 ảnh 2

9. Dallas, Mỹ - Dự báo GDP năm 2022: 592 tỷ USD

Bắc Kinh, Dallas và Chicago sẽ nằm trong top 10 thành phố giàu nhất vào năm 2022 ảnh 3

8. Osaka-Kyoto, Nhật Bản - Dự báo GDP năm 2022: 646 tỷ USD

Bắc Kinh, Dallas và Chicago sẽ nằm trong top 10 thành phố giàu nhất vào năm 2022 ảnh 4

7. Thượng Hải, Trung Quốc - Dự báo GDP năm 2022: 697 tỷ USD

Bắc Kinh, Dallas và Chicago sẽ nằm trong top 10 thành phố giàu nhất vào năm 2022 ảnh 5

6. Chicago, Mỹ - Dự báo GDP năm 2022: 703 tỷ USD

Bắc Kinh, Dallas và Chicago sẽ nằm trong top 10 thành phố giàu nhất vào năm 2022 ảnh 6

5. Paris, Pháp - Dự báo GDP năm 2022: 836 tỷ USD

Bắc Kinh, Dallas và Chicago sẽ nằm trong top 10 thành phố giàu nhất vào năm 2022 ảnh 7

4. Lodon, Anh - Dự báo GDP năm 2022: 1.089 tỷ USD

Bắc Kinh, Dallas và Chicago sẽ nằm trong top 10 thành phố giàu nhất vào năm 2022 ảnh 8

3. Los Angeles, Mỹ - Dự báo GDP năm 2022: 1.105 tỷ USD

Bắc Kinh, Dallas và Chicago sẽ nằm trong top 10 thành phố giàu nhất vào năm 2022 ảnh 9

2. Tokyo, Nhật Bản - Dự báo GDP năm 2022: 1.557 tỷ USD

Bắc Kinh, Dallas và Chicago sẽ nằm trong top 10 thành phố giàu nhất vào năm 2022 ảnh 10

1. New York, Mỹ - Dự báo GDP năm 2022: 1.800 tỷ USD