(BĐT) - Văn phòng HĐND và UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị dân cư tại Tổ 1 và Tổ 2A thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (Đợt 2) với tổng chi phí thực hiện dự kiến 47,699 tỷ đồng.
Huyện Chợ Đồn lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị dân cư tại Tổ 1 và Tổ 2A thị trấn Bằng Lũng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Huyện Chợ Đồn lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị dân cư tại Tổ 1 và Tổ 2A thị trấn Bằng Lũng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, vào quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Được biết, 2 nhà đầu tư vượt qua bước đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án là Công ty TNHH Hoàng Mấm; Công ty CP Đầu tư Sơn Phúc.