Bắc Giang đầu tư 1.492 tỷ đồng xây dựng cầu Đồng Việt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa công bố kế hoạch lựa chọn 18 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với tổng mức đầu tư 1.492 tỷ đồng. Dự án sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Giang và trái phiếu chính quyền địa phương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong quý I/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi 5 gói thầu của Dự án, gồm: Gói thầu số 01 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình (giá gói thầu 17,9 tỷ đồng); Gói thầu số 02 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình (0,9 tỷ đồng); Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình đoạn Km0+00 - Km4+00 (133 tỷ đồng); Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình đoạn Km4+00 - Km7+750 (159,7 tỷ đồng); Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình cầu Đồng Việt (Km7+750 - Km8+590, 813,5 tỷ đồng).

Chuyên đề