(BĐT) - UBND Tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo đó nhà đầu tư thực hiện Dự án sẽ được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong quý II/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với diện tích quy hoạch 9,8 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 319,8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sẽ bao gồm vốn của nhà đầu tư và vốn vay thương mại, vốn huy động hợp pháp khác. Trong đó, vốn của nhà đầu tư tối thiểu là 20%, tương đương khoảng 63,961 tỷ đồng; vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác tối đa 80%, khoảng 255,846 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và thi công xây dựng công trình không quá 24 tháng.