(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành chỉ thị về điều hành đầu tư công năm 2021.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thành quyết toán dự án, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Về công tác đấu thầu, Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình, bảo đảm tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin đấu thầu theo đúng quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013; Điều 7, Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, từ ngày 1/1/2021, tất cả các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng (thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước nhưng chưa thực hiện thông báo mời thầu) phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.