(BĐT) - Liên danh nhà thầu gồm Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Lang Phong vừa được công bố trúng Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp đường Suối Sỏi - Cánh đồng Don, thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức, với giá trúng thầu là 110,051 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp đường Suối Sỏi - Cánh đồng Don, thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức từ ngày 28/4 - 20/5/2021.

Gói thầu nêu trên có quy mô công trình giao thông cấp III được thực hiện tại thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức. Gói thầu gồm các hạng mục nền, mặt đường, cầu và cống trên tuyến, hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, gờ chặn, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh, hệ thống an toàn giao thông. Thời gian thực hiện Gói thầu là 24 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.