Bà Rịa - Vũng Tàu: Giải ngân kế hoạch vốn đạt 14,07% sau 4 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đến hết tháng 4 vừa qua, tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022 vẫn được tiếp tục khẩn trương giải ngân nhằm sớm hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh đã đề ra.
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án

Theo đó, đối với kế hoạch vốn ngân sách Tỉnh năm 2021 kéo dài sang năm 2022, các chủ đầu tư đã lập thủ tục chuyển số dư dự toán ngân sách năm 2021 sang năm 2022 với số vốn chuẩn xác là 665,239 tỷ đồng. Đến ngày 30/4/2022, giá trị giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Tỉnh năm 2021 kéo dài sang năm 2022 là 63,419 tỷ đồng, đạt 9,5% kế hoạch.

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, giá trị giải ngân vốn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến ngày 30/4/2022 là 1.766,569 tỷ đồng, đạt 14,07% tổng kế hoạch vốn 2022 (12.551,591 tỷ đồng). Trong đó, vốn ngân sách Tỉnh là 1.138,438 tỷ đồng, đạt 15,5% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) là 34,099 tỷ đồng, đạt 5,68% kế hoạch; vốn ngân sách cấp huyện là 594,032 tỷ đồng, đạt 12,9% kế hoạch.

Đối với việc triển khai các dự án trong danh mục khởi công mới, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, kế hoạch năm 2022 bố trí khởi công xây dựng mới 29 dự án. Đến nay, 2 dự án đã khởi công; 3 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, dự kiến khởi công trong tháng 5/2022 và 24 dự án đang thực hiện công tác lập, thẩm tra phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Để hoàn thành những mục tiêu của năm 2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Ban quản lý dự án chuyên ngành một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện ngay trong tháng 5 này.

Cụ thể, đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, cần xác định chuẩn xác giá trị tổng mức đầu tư của các dự án tính tới thời điểm tháng 4/2022; xác định chuẩn xác lũy kế số vốn đã giải ngân hết năm 2020 và khối lượng còn lại chuyển qua giai đoạn 2021 - 2025; đề xuất mức vốn kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 cho từng dự án.

Đối với các dự án chưa được bố trí vốn thực hiện đầu tư trong năm 2021, 2022 (đang ở danh mục chuẩn bị đầu tư), đề xuất sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư của từng dự án.

Cùng với đó, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (bao gồm vốn ngân sách Tỉnh năm 2021 kéo dài). Cụ thể: Rà soát, điều chuyển vốn các dự án có tiến độ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn và đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán; Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công 27 dự án còn lại thuộc danh mục khởi công xây dựng mới năm 2022...

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư