Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính đến 31/3/2023, giá trị giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh là 2.239,436 tỷ đồng, đạt 15,64% kế hoạch vốn. Trong đó, vốn ngân sách Tỉnh 940,060 tỷ đồng, đạt 10,99% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương 696,748 tỷ đồng, đạt 43,06% kế hoạch; vốn ngân sách cấp huyện 602,629 tỷ đồng, đạt 14,52% kế hoạch.
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng. Ảnh: Tiên Giang
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng. Ảnh: Tiên Giang

Theo kế hoạch năm 2023, Tỉnh bố trí khởi công xây dựng mới 15 dự án (trong đó Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được bố trí vốn ngân sách trung ương). Tới nay, toàn Tỉnh có 3 dự án đã khởi công xây dựng, 3 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và 9 dự đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư để thực hiện đấu thầu và khởi công.

Đặc biệt, trong tổng số 53 dự án cấp thiết, dự kiến bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đến nay các đơn vị được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã nộp hồ sơ đối với 45 dự án, còn 8 dự án chưa nộp hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư.

Trong quý II năm nay, UBND Tỉnh sẽ tập trung xử lý vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (tổng cộng có 95 dự án chưa giải phóng xong mặt bằng, trong đó 20 dự án đã vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều năm) và hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đối với các dự án chưa thực hiện xong.

Bên cạnh đó, Tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình HĐND Tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 53 dự án cấp thiết đã xác định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án tăng tổng mức đầu tư theo đề nghị của các chủ đầu tư.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn như: rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

Chuyên đề