(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt Dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 329 huyện Xuyên Mộc với tổng mức đầu tư 396.805 triệu đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Dự án gồm 22 gói thầu, do Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BQLDA) làm chủ đầu tư.

Trong quý II/2018, BQLDA sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi (theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ) để lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu gồm: Gói thầu 14A Xây lắp đoạn từ Km0+000 đến Km2+100 (giá gói thầu 84 tỷ đồng); Gói thầu số 14B Xây lắp đoạn từ Km2+100 đến Km3+100 (giá gói thầu 40 tỷ đồng); Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giá gói thầu 4,7 tỷ đồng).