(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Vận hành Nhà máy Xử lý nước thải Rạch Bà và các trạm bơm TP. Vũng Tàu trong 5 năm từ năm 2020 đến năm 2024. Tổng mức đầu tư Dự án là 99,3 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dụ án được phê duyệt gồm 7 gói thầu, trong đó Gói thầu Vận hành nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà và các trạm bơm thành phố Vũng Tàu trong 5 năm từ năm 2020 đến năm 2024 có giá gói thầu được duyệt là 98,979 tỷ đồng sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II/2020.