(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện trên địa bàn tỉnh có 35 dự án cảng biển và cảng thủy nội địa ngoài khu công nghiệp đã được UBND Tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, 11 dự án cảng biển, cảng thủy nội địa đã đi vào hoạt động toàn dự án hoặc một phần dự án; 19 dự án cảng biển, cảng thủy nội địa thuộc diện chậm tiến độ; 1 dự án cảng thủy nội địa đang triển khai xây dựng hoàn thiện; còn lại là dự án đã bị chấm dứt hoạt động.

Đối với các dự án chậm tiến độ, hiện có 6 dự án cảng biển được UBND tỉnh cho chủ trương giãn tiến độ. 2 dự án cảng biển đã chấm dứt hoạt động trước thời hạn, nhà đầu tư đang kiến nghị tiếp tục thực hiện. 7 dự án cảng thủy nội địa đã hoàn tất thủ tục đất đai nhưng chưa triển khai và 4 dự án chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.