Australia tài trợ đánh giá, nghiên cứu quy hoạch 4 sân bay Việt Nam

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết vừa phê duyệt điều chỉnh văn kiện Dự án rà soát, đánh giá và khuyến nghị về kết quả nghiên cứu quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Côn Đảo thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn 2021 - 2030.
Cảng hàng không Côn Đảo
Cảng hàng không Côn Đảo

Dự án nằm trong "Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải giai đoạn 2017 - 2021 sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia".

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nằm trong danh mục dự án rà soát, đánh giá và khuyến nghị về kết quả nghiên cứu quy hoạch được viện trợ bởi Chính phủ Australia.

Cụ thể, Dự án sẽ rà soát, đánh giá phương án quy hoạch các Cảng hàng không Cam Ranh, Đà Nẵng, Phú Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tư vấn trong nước đã hoàn thành.

Bên cạnh đó, khuyến nghị về phương án quy hoạch hoặc đề xuất các ý tưởng quy hoạch (nếu cần) để tư vấn trong nước tiếp tục triển khai, hoàn thiện báo cáo quy hoạch, cũng như khuyến nghị loại tàu bay khai thác, đề xuất phương án quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo và tổ chức hội thảo kỹ thuật nâng cao năng lực cho các bên liên quan.

Dự án có tổng mức vốn ODA không hoàn lại từ Chương trình Aus4Transport là 713.000 AUD (hơn 450.000 USD) với thời gian dự kiến thực hiện Dự án từ tháng 7/2023 - 6/2024.

Chuyên đề