(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản cho ý kiến về phương án lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa để tổ chức hội nghị, sự kiện APEC 2017.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 của Luật Đấu thầu năm 2013 để lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu theo đề xuất của Tiểu ban vật chất và hậu cần APEC 2017. Tiểu ban vật chất và hậu cần APEC 2017 cũng như các bộ, cơ quan được giao chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp.

Thủ tướng Chính phủ cũng ủy quyền cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì và Trưởng Tiểu ban vật chất và hậu cần APEC 2017 phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với các gói thầu nêu trên và chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.