(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH) vừa đăng ký mua vào 38 triệu cổ phiếu AAA của Công ty CP Nhựa An Phát Xanh.

Mục đích của giao dịch là nhằm đầu tư dài hạn, duy trì sở hữu tại Nhựa An Phát Xanh. Thời gian thực hiện giao dịch là từ ngày 15/4 đến ngày 14/5.

Mặc dù đăng ký mua thêm sở hữu, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu dự kiến lại giảm do AAA đang lên kế hoạch đấu giá 75 triệu cổ phiếu mới thông qua Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE). Cụ thể, nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của APH tại AAA sẽ giảm từ 53,18% về còn 52,54%.

AAA dự kiến đấu giá 75 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm là 14.000 đồng/CP, ước tính doanh nghiệp sẽ huy động được 1.050 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động.

Năm 2020, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu đạt 7.428,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 283,4 tỷ đồng, lần lượt bằng 80,2% và 57,7% thực hiện trong năm 2019. Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 7,3% lên 8.569,6 tỷ đồng.