(BĐT) - UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ cao cấp. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng là 1,63 ha.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Khu đất thực hiện Dự án do UBND TP. Long Xuyên quản lý nên không phải lập phương án về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là 1.041 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện Dự án là khu đất Trung tâm văn hóa TP. Long Xuyên.

UBND tỉnh An Giang cho biết, thời gian lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án từ tháng 3 đến tháng 6/2019; thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 36 tháng. UBND tỉnh An Giang giao UBND TP. Long Xuyên làm bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước; phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.