An Giang: Liên danh Huyền Minh - VIC trúng gói thầu cải tạo rạch Cái Sơn 157 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị TP. Long Xuyên (chủ đầu tư - bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu LX-PW-2-1 Thi công cải tạo rạch Cái Sơn thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên sử dụng vốn vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, thu hút sự tham dự của 3 nhà thầu.

Kết quả, Liên danh Công ty CP Xây dựng Huyền Minh - Công ty TNHH Liên doanh VIC trúng thầu với giá 157,23 tỷ đồng, giảm 10,3% so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng 780 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Hai nhà thầu bị loại ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm là Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình và Công ty CP Dịch vụ và Thương mại 586 .

Công ty CP Xây dựng Huyền Minh có địa chỉ tại TP.HCM. Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trong vai trò thành viên liên danh, Công ty từng được công bố trúng một số gói thầu “trăm tỷ”. Đơn cử Gói thầu GMS-2.9 Hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - giai đoạn 1 có giá trúng thầu 145,585 tỷ đồng...

Công ty TNHH Liên doanh VIC có địa chỉ tại Hà Nội. Ngoài gói thầu vừa trúng, Công ty chưa được công bố trúng gói thầu nào trong những năm gần đây.

Chuyên đề