(BĐT) - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Dự án Xử lý chất thải rắn TP. Châu Đốc sẽ từ tháng 3 đến tháng 7/2019, theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án của UBND tỉnh An Giang vừa ban hành.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Dự án Xử lý chất thải rắn TP. Châu Đốc có địa điểm xây dựng dự kiến tại xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang với tổng mức đầu tư 141,4 tỷ đồng. Việc đầu tư Dự án nhằm xử lý toàn bộ chất thải rắn của TP. Châu Đốc và khu vực lân cận (các huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên), từ đó nâng cao chất lượng xử lý chất thải rắn đúng tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Trước đó, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn TP. Châu Đốc. Theo kế hoạch này, An Giang sẽ chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án. Theo Danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển Dự án được tỉnh An Giang công bố tháng 6/2018, Liên danh Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam - Công ty CP Dịch vụ Môi trường Thăng Long (ENSERCO) đã trúng sơ tuyển.