(BĐT) - Dự án Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã được công bố để mời gọi nhà đầu tư tham gia theo hình thức PPP. 
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đề xuất Dự án vừa được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT). Sở Xây dựng An Giang là đơn vị chuẩn bị Dự án. Theo đó, Dự án được thực hiện tại xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, với tổng vốn đầu tư 130 tỷ đồng. Phương án tài chính cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán ký kết hợp đồng Dự án.

Theo Kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020, ước tính đến năm 2020, toàn tỉnh An Giang có khoảng 1.900 tấn rác/ngày, với tỷ lệ thu gom khoảng 78% thì khối lượng chất thải rắn phải thu gom, xử lý của toàn Tỉnh là khoảng 1.500 tấn/ngày. Tỉnh An Giang xác định đây là một áp lực rất lớn, cần phải có kế hoạch, giải pháp thích hợp. Trong thời gian tới, nếu rác thải được các doanh nghiệp, nhà đầu tư xử lý thì ước tính ngân sách nhà nước phải chi trả cho các đơn vị này khoảng từ 121 - 213 tỷ đồng/năm.