(BĐT) - UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) vừa công bố Hợp đồng 01/2019/HĐDA-PPP-BLT của Dự án Thay thế đèn hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn Thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án PPP này là Liên danh Công ty CP SLIGHTING Việt Nam - Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên; doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Quản lý vận hành chiếu sáng đô thị An Giang.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà đầu tư là 10,1 tỷ đồng, vốn huy động là 12,5 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao) có thời gian thi công 5 tháng; thời gian khai thác, vận hành, cung cấp dịch vụ 14 năm.