(BĐT) - Theo thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân có tổng mức đầu tư hơn 79 tỷ đồng vừa được Sở Xây dựng An Giang công bố, Liên danh Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty CP Dịch vụ Môi trường Thăng Long (ENSERCO) là nhà đầu tư trúng thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BLT. Dự án có địa điểm đầu tư tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, công suất 120 tấn/ngày đêm. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng.

Nguồn vốn đầu tư dự án được lấy từ vốn của nhà đầu tư. Vốn đầu tư được thu hồi thông qua dịch vụ xử lý rác; nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của Tỉnh để thực hiện chi trả dịch vụ xử lý rác cho nhà đầu tư, phần còn thiếu bổ sung từ ngân sách. Toàn bộ thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 20 năm.