Agtex 28 đặt mục tiêu lãi 112 tỷ đồng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 (Agtex 28) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Theo đó, Agtex 28 ghi nhận 4.562 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021, tăng 8,5% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 88,7 tỷ đồng, giảm 11,3%. Trong năm 2022, Công ty đặt mục tiêu đạt 4.759 tỷ đồng tổng doanh thu và 112 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản Công ty đạt 1.801 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 61,5%, tương ứng 1.109 tỷ đồng.

Agtex 28 là doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng, hoạt động chính trong lĩnh vực dệt may. Ngoài ra, Agtex 28 còn kinh doanh xăng dầu và bất động sản.

Chuyên đề