99% doanh nghiệp khai thuế qua mạng

Trên 535.000 doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế qua mạng, đạt 99,59% tổng số doanh nghiệp
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 20/5, hệ thống khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đã được triển khai ở tất cả 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với trên 535.000 doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế qua mạng, đạt 99,59% tổng số doanh nghiệp; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử tiếp nhận là trên 31.600.000 hồ sơ; số doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử trên 492.000 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 91,58% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Trong lĩnh vực hải quan, tính đến hết tháng 5 cũng đã có trên 62.505 hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia, giảm nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Trong lĩnh vực vận tải và logistic đã có trên 2.681 doanh nghiệp thực hiện khai báo thủ tục cảng biển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, với tổng số khoảng 30.300 hồ sơ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư