(BĐT) - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (mã chứng khoán: VGT) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 3.307,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 137,1 tỷ đồng, lần lượt bằng 79,7% và 73,8% so với quý III/2019.

Tập đoàn cho biết kinh doanh suy giảm do đại dịch Covid-19 gây ra với toàn nền kinh tế, cũng như ngành dệt may cũng không phải ngoại lệ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, VGT ghi nhận doanh thu đạt 10.335,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 409,3 tỷ đồng, lần lượt bằng 76,7% và 76,6% so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 14.640,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 381,6 tỷ đồng, lần lượt bằng 73% và 50% so với năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành được 112,2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.