(BĐT) -  Theo Điều tra xu hướng SXKD hàng quý ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do Tổng cục thống kê thực hiện, tình trạng gián đoạn trong chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 
81% doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dự báo kinh doanh ổn định và tốt lên trong quý IV

Có 68,1% số DN ngành chế biến, chế tạo nhận định tổng quan tình hình SXKD quý III/2020 tốt lên và giữ ổn định so với quý II/2020 (32,2% DN dự báo tốt lên và 35,9% DN dự báo giữ ổn định), trong khi đó có tới 31,9% DN nhận định SXKD khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực DN FDI có tỷ lệ DN dự báo tốt lên và giữ ổn định cao nhất với 70,9% (37,8% khẳng định tốt lên và 33,1% giữ ổn định). Cùng tỷ lệ này, khu vực DN ngoài nhà nước là 67,3% (30,6% DN cho rằng tốt lên và 36,7% DN dự báo giữ ổn định); khu vực DN nhà nước là 63,3% (25,3% DN dự báo tốt lên và 38,0% DN dự báo giữ ổn định).

81% doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dự báo kinh doanh ổn định và tốt lên trong quý IV ảnh 1

Dự báo về tình hình quý IV/2020, các DN cho rằng sẽ lạc quan hơn quý III. Cụ thể, có tới 81% số DN dự báo tốt lên và giữ ổn định (45,6% DN dự báo tốt lên và 35,4% giữ ổn định), trong khi 19% DN dự báo khó khăn hơn.

Khu vực DN FDI có tỷ lệ dự báo tình hình SXKD tốt lên và giữ ổn định ở quý IV/2020 so với quý III/2020 cao nhất với 82,8% (48,5% DN dự báo tốt lên và 34,3% DN dự báo giữ ổn định); khu vực DN nhà nước với 81,7% (44,1% DN dự báo tốt lên và 37,6% DN dự báo giữ ổn định) và khu vực DN ngoài nhà nước với 80,2% (44,5% DN dự báo tốt lên và 35,7% DN dự báo giữ ổn định).