(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 8/2019, có 9 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị các doanh nghiệp này là 780 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các doanh nghiệp này là: Công ty TNHH Cà phê Thắng Lợi - Đăk Lăk; Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương; Công ty TNHH MTV In và phát hành biểu mẫu thống kê; Ban Quản lý và điều hành bến xe - tàu Hậu Giang; Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên; Công ty Môi trường đô thị Cà Mau; Công ty TNHH MTV Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông; Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng; Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

Về thoái vốn, có 12/62 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg (Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020) của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện thoái vốn với giá trị 783 tỷ đồng, thu về 1.700 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty, DNNN ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thoái vốn với tổng giá trị 2.432 tỷ đồng, thu về 4.653 tỷ đồng.