7 tháng đầu năm, GMD báo lãi tăng 32%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Gemadept (mã chứng khoán: GMD) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 7 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 1.678,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 402,8 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 19% và 32% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, Công ty tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên 2 kịch bản. Trong đó, kịch bản lạc quan, doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 700 tỷ đồng, lần lượt bằng 107% và 137% so với thực hiện trong năm 2020; kịch bản trung bình, doanh thu hợp nhất là 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 630 tỷ đồng, lần lượt bằng 104% và 123% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, sau 7 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 450,5 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 71,5% kế hoạch trung bình và 64,4% kế hoạch lạc quan của cả năm.

Xét về dòng tiền, trong 7 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính dương 655,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 233,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính âm 187,9 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp trả nợ vay và trả cổ tức cho cổ đông.

Tính tới 31/7/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 4,3% so với đầu năm lên 10.254,3 tỷ đồng.

Chuyên đề