(BĐT) - Sở Y tế TP. Cần Thơ (bên mời thầu) đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 phục vụ điều trị tại các cơ sở y tế TP. Cần Thơ, với tổng giá dự toán 687,326 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

4 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, gồm: Gói 01 Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu là 100,097 tỷ đồng); Gói 02 Thuốc generic (giá gói thầu là 506,661 tỷ đồng); Gói 03 Thuốc dược liệu/cổ truyền (giá gói thầu là 12,702 tỷ đồng); Gói 04 Vắc xin (giá gói thầu là 67,864 tỷ đồng).

Dự kiến 4 gói thầu được đóng/mở thầu cùng ngày 4/12/2020.