(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Theo đó, quý II/2020, Công ty đạt 1.066,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 14%; lãi gộp đạt 893 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 32 tỷ đồng, giảm 42% so với quý II/2019.

Công ty cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do tình hình dịch bệnh Covid - 19 bùng phát mạnh trên thế giới, toàn bộ đơn hàng tháng 3, 4, 5 khách hàng giãn thời gian giao hàng dẫn đến các chỉ tiêu của công ty đều không hoàn thành kế hoạch và giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.840 tỷ đồng, giảm 10%; lợi nhuận sau thuế đạt 65,7 tỷ đồng, giảm 29% so với nửa đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 40% mục tiêu doanh thu và 28,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.