(BĐT) - Báo cáo công tác năm 2016 của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính cho biết, năm 2016, khối lượng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong lĩnh vực tài chính rất lớn; khâu lập chương trình xây dựng văn bản QPPL được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn được quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, với mục tiêu đơn giản hóa TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ, Bộ Tài chính đã giao Vụ Pháp chế thực hiện công tác kiểm soát TTHC và thẩm định các văn bản QPPL có quy định TTHC. Trong năm 2016, Vụ đã thực hiện đánh giá tác động và tham gia ý kiến, thẩm định đối với 128 TTHC tại 31 văn bản QPPL; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình Bộ Tài chính ban hành 23 Quyết định công bố TTHC trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; phối hợp với các đơn vị xử lý 228 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của Bộ.

Cũng trong năm 2016, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát TTHC, giấy tờ công dân để thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC theo Đề án 896 về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020. Theo đó, đã rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa đối với 91 TTHC, giấy tờ công dân; bãi bỏ 17 tờ khai và 16 TTHC. Trong đó, có 57 TTHC trong lĩnh vực thuế; 32 TTHC trong lĩnh vực chứng khoán; 2 TTHC trong lĩnh vực hải quan. Qua đánh giá của Ban Chỉ đạo 896 thì Bộ Tài chính là một trong những bộ, ngành thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn và có tỷ lệ đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân cao.