(BĐT) -  Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 5/2021, cả nước có 21 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 21,45 triệu chiếc, giảm 65% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 4/2021.
Hiện có 21 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế. Ảnh: Internet

Hiện có 21 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế. Ảnh: Internet

Như vậy, tính chung trong 5 ​tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 257,4 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Trước đó, trong tháng 4/2021, cả nước có 25 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 62,45 triệu chiếc, tăng 2,9% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 3/2021.

Liên quan đến vấn đề xuất khẩu khẩu trang y tế, sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ), hoạt động xuất khẩu mặt hàng này được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ.

Ngay trong tháng 5/2020, cả nước xuất khẩu hơn 181 triệu chiếc khẩu trang y tế và đạt đỉnh vào tháng 6/2020 với hơn 236 triệu chiếc. Tính chung cả năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang y tế các loại.