(BĐT) - Số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 5/2020 ước đạt 70,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 56,5 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô ước đạt 1,5 nghìn tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng.
Thu ngân sách nhà nước từ dầu thô trong 5 tháng đầu năm ước đạt 19,84 nghìn tỷ đồng, bằng 56,4% dự toán. Ảnh: Lê Tiên

Thu ngân sách nhà nước từ dầu thô trong 5 tháng đầu năm ước đạt 19,84 nghìn tỷ đồng, bằng 56,4% dự toán. Ảnh: Lê Tiên

Lũy kế 5 tháng, tổng thu NSNN ước đạt 577 nghìn tỷ đồng, bằng 38,2% dự toán, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: thu nội địa ước đạt 480,5 nghìn tỷ đồng, bằng 38% dự toán; thu từ dầu thô ước đạt 19,84 nghìn tỷ đồng, bằng 56,4% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 76,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán.

Trong tổng số thu từ nội địa, có 6/12 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 41%); nhưng chủ yếu là các khoản thu nhỏ hoặc tiền sử dụng đất (đạt 54,7% dự toán); 6 khoản thu còn lại không đảm bảo tiến độ dự toán và giảm mạnh so cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 33,4% dự toán, giảm 15%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 37,5% dự toán, giảm 2,6%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 32,4% dự toán, giảm 16,1%; các loại phí, lệ phí đạt 30,9% dự toán, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2019...

Về chi NSNN, lũy kế chi 5 tháng đạt 603,4 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 122,24 nghìn tỷ đồng, bằng 26% dự toán, tuy có khá hơn về tiến độ so với năm 2019, song vẫn ở mức thấp so với yêu cầu.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 25/5, Bộ Tài chính đã phát hành 58,82 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ theo kế hoạch năm 2020.