5 tháng nhập siêu 2,7 tỷ USD

(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5/2017, Việt Nam nhập siêu gần 2,7 tỷ USD, bằng 1,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 5 ước tính thâm hụt 800 triệu USD, bằng 4,7% kim ngạch xuất khẩu trong tháng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong tháng 5, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 35,2 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 17,2 tỷ USD, giảm 1,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Năm tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 161,28 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ 2016; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 79,3 tỷ USD, tăng 17,4%; tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 82 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ 2016.

Về xuất khẩu, tháng 5, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện ước tính trị giá là 3,9 tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5, trị giá đạt 16,05 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2016. Về nhập khẩu, nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước tính trị giá đạt 3,4 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2017, trị giá đạt gần 15 tỷ USD, tăng 38,8% so với cùng kỳ 2016.

Chuyên đề