5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,7%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,1%; doanh thu du lịch lữ hành tăng 45,1%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 5/2024 ước đạt 519,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 9,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 9,0%; may mặc tăng 9,3%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17,0%; du lịch lữ hành tăng 34,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.580,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 12,3%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,2% (cùng kỳ năm 2023 tăng 9,3%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 5 tháng đầu năm các năm 2020 - 2024

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 5 tháng đầu năm các năm 2020 - 2024

Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.998,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,5% tổng mức và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4,5%). Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,4%; may mặc tăng 10,3%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 1,3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 15,5%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương tăng khá: Quảng Ninh tăng 10,1%; Hải Phòng tăng 9,5%; Cần Thơ tăng 8,4%; Đà Nẵng tăng 8,2%; TP.HCM tăng 6,8%; Hà Nội tăng 6,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 296,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương tăng khá: Khánh Hòa tăng 26,4%; Quảng Ninh tăng 23,5%; Đà Nẵng tăng 22,2%; Hải Phòng tăng 14,9%; Hà Nội tăng 12,4%; Cần Thơ tăng 11,5%; Tp.HCM tăng 8,0%.

5 tháng đầu năm 2024, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 24,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm 2024 của một số địa phương tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước: Đà Nẵng tăng 52,0%; TP.HCM tăng 46,0%; Hà Nội tăng 44,6%; Quảng Ninh tăng 18,0%.

Doanh thu dịch vụ khác 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 261,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác năm tháng đầu năm 2024 của một số địa phương: Thừa Thiên - Huế tăng 23,5%; Bình Định tăng 17,5%; TP.HCM tăng 8,6%; Cần Thơ tăng 8,4%; Hà Nội tăng 7,8%; Đà Nẵng giảm 19,1%; Quảng Ninh giảm 12,7%; Lạng Sơn giảm 6,6%.

Chuyên đề