(BĐT) - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đang trong thời gian chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch cung cấp hóa chất, sinh phẩm lần 1 năm 2022, với tổng dự toán 407,078 tỷ đồng.
Gói thầu hóa chất, sinh phẩm lần 1 năm 2022 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có tổng dự toán 407,078 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu hóa chất, sinh phẩm lần 1 năm 2022 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có tổng dự toán 407,078 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 2 gói thầu thuộc Kế hoạch đang được tổ chức đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, gồm: Gói thầu số 1 Hóa chất theo phần, gồm 1.111 danh mục (394,186 tỷ đồng) và Gói thầu số 2 Hóa chất theo danh mục, gồm 167 danh mục (12,891 tỷ đồng). Dự kiến các gói thầu cùng được đóng/mở thầu ngày 6/12/2021.

Nguồn kinh phí thực hiện được đầu tư từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.