(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, ước từ đầu năm đến 30/4/2022, lượng vốn đầu tư công giải ngân là 95.724,49 tỷ đồng, đạt 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (18,65%). Trong đó, vốn trong nước đạt 19,57%. 7 bộ, cơ quan trung ương và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 25%; 43 bộ, cơ quan trung ương và 28/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 17%.
Cùng một cơ chế, chính sách nhưng có bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao, trong khi đó có đến 17 bộ, ngành đến nay chưa giải ngân

Cùng một cơ chế, chính sách nhưng có bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao, trong khi đó có đến 17 bộ, ngành đến nay chưa giải ngân

Bộ Tài chính nhận định, tỷ lệ giải ngân thấp có nhiều nguyên nhân. Các chủ đầu tư của một số bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công. Cùng một cơ chế, chính sách nhưng có bộ, ngành, địa phương giải ngân cao, trong khi đó có đến 17 bộ, ngành đến nay chưa giải ngân. Các dự án khởi công mới đang thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn, đang lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán nên chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao. Một số dự án gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Giá xăng dầu, vật liệu xây dựng thời gian vừa qua tăng cao, nhất là sắt, thép; nguồn cung cấp vật liệu cho các công trình lớn còn hạn chế.

Đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài, một số dự án sử dụng vốn vay, vốn nhà tài trợ giải ngân theo hình thức ghi thu ghi chi, quá trình thực hiện phải tuân thủ theo quy trình của nhà tài trợ, qua nhiều bước, các bước thực hiện phải xin ý kiến của nhà tài trợ. Một số dự án đang trong quá trình tổng hợp danh mục thiết bị từ dự án thành phần để chuẩn bị thủ tục đấu thầu quốc tế.