(BĐT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt danh sách ngắn nhà đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư có công nghệ phù hợp áp dụng cho Nhà máy Xử lý rác sinh hoạt tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4 nhà đầu tư/nhà sản xuất đã tham gia trong bước lựa chọn công nghệ có hồ sơ quan tâm hợp lệ và có cùng công nghệ đốt rác - phát điện bằng lò đốt dạng ghi đa cấp là Công ty China Everbright International Limited, Công ty Hitachi Zoén Corporation, Công ty China ENFI Engineering Corporation, Công ty Keppel Seghers Pte. Ltd..

Dự án được thực hiện theo hình thức PPP (hợp đồng BLT), sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu hạn chế, thời gian bắt đầu lựa chọn trong tháng 12/2017. Thời gian hoạt động Dự án không quá 25 năm, trong đó thời gian hoàn thành đầu tư xây dựng không quá 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn đến khi hoàn thành, đưa Nhà máy vào vận hành khai thác.