3 tháng, thu được 7.250 tỷ đồng nợ thuế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2022, toàn ngành thuế đã thu được 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước đạt 150 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu, cơ quan thuế các cấp cần chủ động phân tích nguyên nhân từng khoản nợ thuế, tính chất nợ tại các địa phương để Tổng cục Thuế có giải pháp xử lý, thu hồi nợ thuế hiệu quả.

Bên cạnh đó, Vụ Quản lý nợ thuộc Tổng cục Thuế cần tận dụng tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin sẵn có, đẩy nhanh tiến độ xử nợ, chủ động đề xuất phương án tháo gỡ kịp thời. Ngoài ra, cần sớm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cũng yêu cầu, các cục thuế khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh kiểm tra còn tồn từ năm 2021 chuyển sang và triển khai thực hiện thanh kiểm tra theo kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện thanh, kiểm tra theo chuyên đề hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế.

Tính đến ngày 14/03/2022, toàn ngành thuế đã thực hiện được 4.890 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và kiểm tra được 90.503 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 113,32% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 4.255 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 1.050,2 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 237,8 tỷ đồng; giảm lỗ là 2.967,1 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư