(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2020, đã thoái được 397 tỷ đồng vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN), thu về 772 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Riêng trong tháng 3/2020, có 2 đơn vị báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn đầu tư tại các DN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) với tổng giá trị là 213,4 tỷ đồng, thu về 308,5 tỷ đồng.

Lũy kế tổng số vốn thoái được từ năm 2016 đến tháng 3/2020 là 25.166 tỷ đồng, thu về 171.844 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm. Những đơn vị còn nhiều DN phải thực hiện thoái vốn theo quyết định này với giá trị lớn là: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng; TP. Hà Nội.

Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, Cục Tài chính DN thuộc Bộ Tài chính kiến nghị, người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DN nhà nước theo kế hoạch đã đề ra, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai công tác cơ cấu lại DN nhà nước.