3 cán bộ Sở Y tế Quảng Ninh bị kỷ luật khai trừ Đảng

0:00 / 0:00
0:00
Liên quan đến vi phạm về công tác đấu thầu, 3 cán bộ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 16/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức đảng có liên quan thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba đảng viên bị kỷ luật gồm:

Ông Phạm Ngọc Dũng, UBND tỉnh Quảng Ninh (nguyên Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh);

Ông Nguyễn Quý Thịnh, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh (nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Ban quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh);

Ông Hoàng Đình Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý dự án công nghệ thông tin, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh).

Chuyên đề