(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái (chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng Nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tổng mức đầu tư dự kiến 267 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương.
Dự án Đầu tư xây dựng Nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư dự kiến 267 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đầu tư xây dựng Nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư dự kiến 267 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi, qua mạng chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu, gồm: Gói thầu số 10 Thi công đường nối đường tỉnh 163 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (dự toán 144,119 tỷ đồng) và Gói thầu số 12 Tư vấn giám sát thi công (dự toán 2,154 tỷ đồng). 2 gói thầu dự kiến cùng mở thầu trong ngày 22/11/2021.

Trong Quý IV/2021, các gói thầu bảo hiểm; thẩm định dự án... thuộc Dự án sẽ được chỉ định thầu rút gọn.