267 tỷ đồng mua thuốc năm 2021 - 2022 tại Bệnh viện Tim Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021 - 2022 cho Bệnh viện Tim Hà Nội, với tổng dự toán 267,505 tỷ đồng.
Hà Nội vừa phê duyệt 267 tỷ đồng mua thuốc năm 2021 - 2022 tại Bệnh viện Tim Hà Nội
Hà Nội vừa phê duyệt 267 tỷ đồng mua thuốc năm 2021 - 2022 tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Theo đó, 2 gói thầu gồm: Gói thầu số 1 Thuốc generic (giá gói thầu 132,97 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu 132,827 tỷ đồng) đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi, qua mạng, dự kiến cùng mở thầu ngày 18/1/2022.

Riêng Gói thầu số 3 Thuốc generic và thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu 1,707 tỷ đồng) sẽ được lựa chọn nhà thầu thực hiện thông qua hình thức mua sắm trực tiếp trong quý IV/2021.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán; nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Chuyên đề