(BĐT) - Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư đã chính thức được Quốc hội thông qua. 
Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ảnh: Nhã Chi

Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ảnh: Nhã Chi

Ngoài bổ sung Điểm g “Kinh doanh pháo nổ” vào Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung thay thế Phụ lục 4 cũ bằng Phụ lục 4 mới với Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ còn 243 ngành, nghề.

Luật vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Quy định về các ngành, nghề kinh doanh như: Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017. Chính phủ quy định việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định như trên.

Liên quan đến nghề “Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình”, giải trình trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết trong toàn bộ quá trình xây dựng công trình để bảo đảm công trình được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng như trong hợp đồng và bản vẽ thiết kế giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Công trình có an toàn hay không trong quá trình thi công, có bền vững trong suốt quá trình sử dụng hay không phụ thuộc rất nhiều vào công tác giám sát thi công xây dựng công trình. Luật Xây dựng đã có quy định về điều kiện đối với ngành, nghề này. Do đó, Luật giữ “Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Cùng với đó, “Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” được bổ sung vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bởi, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là việc thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu kết quả thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng. Kết quả thí nghiệm phải đảm bảo tính khách quan và tính chính xác của các phép thử theo tiêu chuẩn đã đăng ký và phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thí nghiệm.

Đối với đề xuất bãi bỏ ngành, nghề “Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông tin, theo quy định tại Luật Đầu tư, nhà đầu tư là người có trách nhiệm lập dự án đầu tư. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thông qua thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư có thể tự mình hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư và cơ quan nhà nước không can thiệp vào quá trình thuê tư vấn của nhà đầu tư. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, việc lựa chọn tư vấn được kiểm soát thông qua quy trình đấu thầu lựa chọn tư vấn theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Qua kết quả Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội trước đó cũng cho thấy, đa số đại biểu tán thành với việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề này (310/439 đại biểu tán thành, chiếm 70,6%). Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Luật không quy định ngành, nghề này là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Với ngành, nghề “Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa”, Luật cũng không quy định đây là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bởi, khi cổ phần hóa doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tài sản góp vốn phải được các thành viên sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.